?

Log in

No account? Create an account
Політика в схемах [entries|archive|friends|userinfo]
Політика в схемах

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

2013 [Feb. 11th, 2013|01:57 pm]
Політика в схемах

politskhema

[none_smilodon]
"Батьківщина" радить Януковичу створити собі пом’якшувальні обставини... Партія "Батьківщина" заявляє, що президент Віктор Янукович може розраховувати на поблажливість у майбутньому, якщо зараз виконає всі вимоги Юлії Тимошенко.Початок: http://politskhema.livejournal.com/135665.html
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: chewbakka
2013-02-11 01:04 pm (UTC)
Нормально. =)
(Reply) (Thread)